promama logo koza biala

ProMama
Badawczo-Kliniczne Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Wczesnej Relacji z Dzieckiem

Stowarzyszenie prowadzi działalność statutową nieodpłatną polegającą na pomocy kobietom w ciąży i matkom małych dzieci. Organizuje i realizuje kompleksową opiekę dla matek małych dzieci do 4 roku życia. Pomoc psychoterapeutyczna dla rodziców i małych dzieci odbywa się w formie konsultacji psychologicznych, warsztatów grupowych i innego rodzaju spotkań z psychoterapeutami w ramach realizacji projektów.

Działalność Stowarzyszenia Pro-Mama obejmuje również podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności rodziców i osób zajmujących się pomaganiem rodzinom – położnych, lekarzy, pracowników opieki społecznej oraz opiekunów żłobkowych i przedszkolnych itp.; profilaktykę zdrowia psychicznego rodziców i małych dzieci. W ramach zainteresowań Stowarzyszenia leży rozwój wiedzy empirycznej i teoretycznej z dziedziny psychologii, socjologii i medycyny oraz dbałość o przestrzeganie standardów dobrej opieki nad rodziną i dzieckiem, zgodnych ze standardami WHO, Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej i Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Stowarzyszenie zajmuje się również propagowaniem wiedzy na temat zjawisk i trudności okresu okołoporodowego.