Anna Dydych - Maroszek

mgr Anna Dyduch-Maroszek
psycholog kliniczny, psychoterapeutka od 25 lat. Członek zwyczajny, terapeuta szkoleniowy i superwizor Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej. Delegat PTPP w Europejskiej Federacji Psychoterapii Psychoanalitycznej. Prezes Stowarzyszenia Pro-Mama.

Katarzyna Krysztop

mgr Katarzyna Krysztop
psycholog, certyfikowany psychoterapeuta i członek zwyczajny Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej, posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe, przez kilka lat pracowała w klinice leczenia niepłodności. W obszarze jej zainteresowań znajdują się zagadnienia związane z psychologicznymi aspektami niepłodności i jej leczenia.

Anna Szulc - Cieplicka

mgr Anna Szulc–Cieplicka
psycholog, członek zwyczajny i certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej. Pracuje z osobami dorosłymi, starszą młodzieżą, konsultuje pary. Szczególnie interesuje się wpływem wczesnych doświadczeń na rozwój i funkcjonowanie człowieka dorosłego. Zajmuje się leczeniem zaburzeń nerwicowych, depresyjnych, psychosomatycznych i zaburzeń osobowości.

zdjecie

mgr Karolina Bertrand
psycholog, członek zwyczajny i certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej.  Pracuje z młodzieżą i osobami dorosłymi w prywatnym gabinecie oraz jako psycholog szkolny. Szczególnie interesuje się problematyką związaną z niepłodnością.

Marta Lipinska

mgr Marta Lipińska
psycholog, psychoterapeuta, tłumacz literatury psychoanalitycznej. Członek nadzwyczajny Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej. Posiada wieloletnie doświadczenie pracy w placówkach publicznych i gabinecie prywatnym. Obecnie przyjmuje młodzież i osoby dorosłe w Ośrodku Psychoterapii Initio.

mgr Alina Wiśniewska
magister filozofii, specjalista psychotraumatologii. Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej - w trakcie certyfikacji. Ukończone dwuletnie szkolenie w Towarzystwie Psychologii Zorientowanej na Proces. 11 letnie doświadczenie w pracy arteterapeutycznej z dziećmi. Pracuje z dziećmi i dorosłymi.

mgr Katarzyna Okoń
psycholog, psychoterapeuta, członek nadzwyczajny PTPP, pracuje w gabinecie prywatnym i poradni zdrowia psychicznego, zajmuje się psychoterapią osób dorosłych.

mgr Magdalena Zmuda Trzebiatowska
socjolog, psychoterapeuta, kandydatka Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej. Zajmuje się psychoterapią osób dorosłych, dzieci i młodzieży w gabinecie prywatnym. Prowadzi indywidualną psychoterapię osób wychowanych w rodzinach z problemem alkoholowym (DDA) w gdyńskim Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień.

Edyta Kołodziej -Szmid

mgr Edyta Kołodziej-Szmid
psycholog kliniczny, dyplomowany seksuolog kliniczny, rekomendowany przez PTP trener umiejętności psychospołecznych i treningu interpersonalnego, dyplomowany socjoterapeuta, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji. Ukończyła wieloletnie, specjalistyczne szkolenie z zakresu psychoterapii w ujęciu psychodynamicznym i psychoanalitycznym. Posiada czwarty-najwyższy stopień specjalizacji zawodowej w obszarze kształcenia i nauczania psychologii. Zajmuje się leczeniem zaburzeń nerwicowych, depresyjnych, psychosomatycznych i zaburzeń osobowości. Prowadzi też interwencję kryzysową dla par-w tym z problemami w sferze seksualnej.