Pro-Mama
Badawczo-Kliniczne Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Wczesnej Relacji z Dzieckiem

KRS 0000364368
Data wpisu 03.09.2010
NIP 9571046141
REGON 221127235
adres: 80 – 266 Gdańsk , ul. Partyzantów 12/18
tel. (58) 345 11 58

Numer rachunku bankowego:
BZ WBK 25 1090 1098 0000 0001 1515 0541

 


Zarząd Stowarzyszenia

Prezes: Anna Dyduch-Maroszek 609 115 263
Wiceprezes: Edyta Kołodziej - Szmid 601 242 494
Skarbnik: Katarzyna Okoń 606 830 016